top of page

Om oss

Vi jobber for bedre behandling for pasienter med lavenergibrudd. Fragility Fracture Network (FFN) og 80 andre organisasjoner over hele verden krever at det snarlig må iverksettes systematisk behandling av pasienter med lavenergibrudd slik at de bevarer funksjon og unngår nye brudd.

Visjon

FFNs 4 søyler

Akuttbehandling

Rehabilitering

Sekundærprofylakse

Politikk

bottom of page